Verwarmen, koelen en ventileren (opties)

Een warmtepomp zorgt op een duurzame manier voor warm water, het verwarmen en in sommige gevallen ook het koelen van je huis. De benodigde energie wordt door de zonnepanelen geleverd. Er zijn meerdere soorten warmtepompen.

Om je enigszins wegwijs te maken in de mogelijkheden van warmtepompen en zonneboilers geven we hieronder een beschrijving. Deze zullen we tijdens de eerste oriëntatie nader toelichten. De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aankoop van warmtepompen en zonneboilers. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers.

Door aanklikken van deze link kun je zelf verkennen welke waterpomp het beste bij je past.

Lucht/lucht warmtepomp

De lucht/lucht warmtepomp is een type dat warmte uit de buitenlucht wint om het huis te verwarmen. Deze ziet er uit als een soort airco-installatie. In het buitendeel wordt warmte uit de buitenlucht gewonnen en overgedragen aan het koudemiddel. Het binnendeel haalt vervolgens warmte uit het koudemiddel en geeft dit direct af aan de binnenlucht. Met deze warme lucht wordt de ruimte vervolgens verwarmd. De ruimtes worden niet verwarmd via radiatoren, maar bijvoorbeeld via plafonden wandunits. Dit type kan vaak ook als airco ingezet worden om te koelen.

Lucht/water warmtepomp

De lucht/water warmtepomp haalt de energie ook uit de lucht. Uit de omgevingslucht, buitenlucht of ventilatielucht wordt warmte onttrokken en overgedragen aan het koudemiddel. In het binnendeel wordt de warmte van het koudemiddel overgedragen aan het afgiftesysteem in de woning en/of aan het warm tapwatersysteem. Het afgiftesysteem is vaak (bestaande) radiatoren of vloerverwarming. Net als bij de lucht/lucht warmtepompen kunnen lucht/water warmtepompen ook in de winter energie uit de lucht halen. Dit type kan zowel gebruikmaken van buitenlucht als van ventilatielucht. De ventilatielucht warmtepomp kan ingezet worden voor ruimteverwarming of voor warm tapwater bereiding. In dat laatste geval wordt ook wel gesproken over een warmtepompboiler.

Bodem/water warmtepomp

De warmtebron bij dit type is een buizensysteem in de bodem en staat daarom ook wel bekend als grondgebonden warmtepomp. Dat kan horizontaal in de ondiepe ondergrond, maar meestal wordt een verticale bron toegepast. Dit type bron wordt een gesloten bron of gesloten lus genoemd. Door dit systeem loopt een vloeistof met antivries (glycol/brine) of kraanwater (gedemineraliseerd), die warmte uit de grond wint. Deze laagwaardige warmte wordt omgezet in hogere temperatuur warmte en hiermee wordt het huis en tapwater verwarmd. Voor nieuwbouwwoningen is dit type een veel toegepaste techniek, maar ook bij bestaande woningen is deze mogelijk als er een tuin aanwezig is. Voordeel van dit type warmtepomp is dat je hiermee bijna gratis de woning kunt verkoelen.

Het aanleggen van een bodembron is een intensieve klus en in het geval van een verticale bodemwarmtewisselaar (VBWW) is er een speciale boorwagen nodig. Hierdoor is de investering voor dit type vaak hoger dan de andere types. Hier staat tegenover dat met bodem/water warmtepompen de beste prestaties te halen zijn.

Water/water warmtepomp

Dit type haalt energie uit grondwater. Er worden twee putten geslagen en daaruit wordt grondwater omhoog gepompt. Hier wordt warmte uit gewonnen en het afgekoelde grondwater wordt weer terug in de grond gepompt. De energie wordt gebruikt om het huis en tapwater te verwarmen. Een groot deel van de installatie bevindt zich dus onder de grond. Dit type bron wordt een open bron genoemd en is ook wel bekend als warmte en koude opslag (WKO). Om de bodem niet te verstoren, dient de warmte- en koudevraag in balans te zijn. Daarom is bijvoorbeeld koelen in de zomer noodzakelijk om de bron op te laden.

Zonneboiler

Een zonneboiler gebruikt zonnecollectoren op uw dak om het water in een boiler te verwarmen. De zonnecollectoren vangen zonlicht op en zetten dit om in warmte. Schijnt de zon fel, bijvoorbeeld in de zomer, dan kan het water maar liefst 90°C worden. Ook in de winter, als de zon maar een paar uur schijnt, wordt het water vaak voldoende verwarmd. In de meeste gevallen gebruikt men een zonneboiler om tapwater te verwarmen.

Warmtepompboiler

Kijken we vervolgens naar de warmtepompboiler, dan blijkt dit een interessant alternatief te zijn. Een warmtepompboiler kan tot 100% voorzien in de warmwaterbehoefte en gebruikt warmte uit de lucht om tapwater duurzaam te verwarmen. Hierdoor kunt u met een warmtepompboiler het hele jaar water verwarmen, zonder afhankelijk te zijn van zonlicht. Een warmtepompboiler is vooral interessant voor grote gezinnen of wanneer er een grote warmtebehoefte is.

Ventilatiesysteem – WTW installatie

Een WTW (warmteterugwinning) unit of balansventilatie is een ventilator waarbij vervuilde lucht afgevoerd wordt en schone lucht aangevoerd wordt waarbij gebruik wordt gemaakt van warmteterugwinning. Op een centraal geplaatste ventilatiebox worden ventilatiekanalen aangesloten die lucht aan en af kunnen voeren. Het mechanische systeem voert schone lucht aan, die eerst door een WTW filter gaat, waardoor kleine stofdeeltjes uit de lucht gefilterd worden. Hierna vindt de verdeling via de aangesloten ventilatiebuizen plaats.

Omgekeerd wordt verbruikte en vervuilde lucht door hetzelfde ventilatiesysteem afgevoerd. Tijdens de afvoer van de vervuilde warme binnenlucht wordt de warmte afgegeven aan de binnenstromende koele lucht. De lucht wordt via de warmtewisselaar aan- en afgevoerd waardoor de warmte kan worden doorgegeven. De benodigde capaciteit van de installatie is afhankelijk van de inhoud van de woning. Deze varieert van 400, 500 en 600 m³/uur.