OVER ONS

Sustainable Houses is een jong bedrijf dat de woningmarkt in Nederland en buitenland op zijn kop gaat zetten, ofwel ‘disruptieve’ wil zijn. Wij zien met lede ogen aan dat de huidige woningmarkt compleet vastzit in oude structuren en bouwmethoden. Woningen hebben nog steeds een veel te hoge CO2 voetafdruk en het duurt relatief lang om een woning neer te zetten.

Missie, visie en kernwaarden

Wij geloven daarom in een compleet andere aanpak, namelijk gebruik van 100% natuurlijke materialen en pretfabricage van woningen in een fabriek, waardoor de levertijd aanzienlijk bekort wordt van een jaar naar enkele weken en waarbij maximale flexibiliteit in het ontwerp mogelijk is. En natuurlijk dient alles betaalbaar te blijven, waardoor ook starters, kleine gezinnen en ouderen een houtskeletwoning kunnen kopen.
Het is de missie van Sustainable Houses om duurzame en gezonde woningconcepten te ontwerpen en te verkopen waarmee een huiseigenaar een totaaloplossing in handen krijgt met een zo’n klein mogelijke (CO2) voetafdruk.
Het is de visie van Sustainable Houses dat woningen betaalbaar zijn en blijven en 100% voorzien in het zelf hernieuwbaar opwekken van energie en zo veel mogelijk zelfvoorzienend zijn wat betreft hun drinkwaterproductie en afvalwaterzuivering..
Onze karakteristieke kenmerken op een rij:

  • Betaalbare geprefabriceerde houtskeletbouw (HSB)
  • Catalogus maar ook maatwerk / modulair / levensloopbestendig
  • Maximale inzet van natuurlijke/biobased materialen / circulair
  • Minimale milieubelasting / o.a. negatieve CO2-balans, dus CO2 bufferen en nagenoeg stikstofvrij
  • Zelfvoorzienend qua energie, drinkwaterproductie, water- en rioolwaterzuivering (indien gewenst)
  • Maximaal gezond/comfortabel leef-binnenklimaat / emissievrij en stralingsarm (indien gewenst)

Hiermee maakt onze doelgroep een groot verschil in de energietransitie en dragen zij hun steentje bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen

Team Sustainable Houses

Sustainable Houses is in 2018 opgericht door Robert van der Sijde, Robert Hemmen, Dieter Dettling, Guus Bentvelsen en Erwin Cauwels.

Robert van der Sijde
(CFO/Partnership Manager)
[email protected]

Robert Hemmen
(CEO)
[email protected]

Dieter Dettling
(Lead Architect)
[email protected]