GEZOND EN DUURZAAM

Natuurlijke materialen

De materiaalkeuze heeft een cruciale invloed op het leef-binnenklimaat, dus ook op de gezondheid van de bewoners. Dat heeft met de bouwfysische en bouw-biologische eigenschappen van de verschillende materialen te maken. Sustainable Houses is daarom een grote voorstander van natuurlijke/biobased materialen.

Alle materialen hebben milieutechnisch gezien een grote dan wel minder grote ‘voetafdruk’. Soms is het zelfs mogelijk een negatieve voetafdruk te bereiken, omdat vooral biobased materialen (tijdens hun groei) meer CO2 hebben opgeslagen, dus bufferen, dan deze bv. tijdens de winning, transport, verwerking etc. als CO2-equivalent hebben veroorzaakt. Een ander groot voordeel van natuurlijke/biobased materialen is, dat deze onuitputtelijk zijn en zonder toevoeging van energie op natuurlijke wijze kunnen aangroeien.

De inzet van natuurlijke materialen is een win-win situatie en biedt een bijzondere meerwaarde voor mens en natuur. Ons doel is een gezonde, comfortabele en mooie leefomgeving te bereiken die klimaatneutraal is voor een gezond ecosysteem.

Het gebruik van natuurlijke materialen als hout, riet, stro, leem, etc uit de omgeving is niet alleen milieutechnisch voordelig maar ook financieel aantrekkelijker omdat het de werkgelegenheid in eigen land bevorderd.

Met onze bouwwijze wordt uitgegaan van een maximaal gebruik van natuurlijke/biobased materialen die het toekomstig belang en gezondheid van de mens dienen in samenhang met de natuur.

Natuurlijke materialen (bio-ecologisch bouwen) hebben een grote meerwaarde voor de bewoners.

Voor de bewoners:

 • Warmte- en vocht-accumulerend vermogen (thermo-hygrische eigenschappen)
 • Zeer hoge hitte beschermende factor (warmtedoorslag)
 • Dampopen
 • Goede warmteweerstand
 • Sommige natuurlijke materialen zijn vanuit zichzelf schimmel- en/of brandwerend
 • Geen VOC’s (?) en andere toxische uitdampingen
 • Proteïne-actief (effect)
 • In hoge mate geluidsabsorberend
 • Deels elektrosmog-werend en hartslag verlagend
 • Geen elektrostatische interactie

Voor het milieu:

 • Zelfstandig en snel hergroeibare grondstoffen; een onuitputtelijke bron
 • Buffert CO2
 • Minimale of zeer geringe inzet van (productie)energie
 • 100% recyclebaar/deels upcyclebaar
 • Een onmisbaar onderdeel van circulaire economie

Circulair, modulair en flexibel

Natuurlijke materialen zijn bijzonder geschikt voor een (eindeloze) circulaire kringloop. Ze vormen een onmisbaar onderdeel van een circulair draaiende economie. Het is de bedoeling om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde-vernietiging te minimaliseren.

De bouwmethode, het ontwerp en de gekozen verbindingen / verbindingsmiddelen bepalen in hoge mate de herbruikbaarheid van de elementen en de losse materialen. Deze uitgangspunten staan centraal bij de circulaire ontwerpen van Sustainable Houses.

Als gevolg van een slim ontwerp en bouwmethode het huis op een vrij eenvoudige manier worden aangepast. Dit verhoogt de levensduur en de bruikbaarheid enorm. Een flexibel en modulair systeem is veelal duurzamer dan starre niet-flexibele systemen. Onze ontwerpen en bouwmethodes staan garant voor om een maximum aan ‘vrijheid’ en aanpasbaarheid.

Autarkisch

Sustainable Houses heeft een autarkisch woningconcept ontwikkeld dat 100% zelfvoorzienend is wat betreft energie (elektriciteit en warmte), water en afval. Dat houdt in dat ons huis (of meerdere huizen bij elkaar) in staat moeten zijn hun eigen energie en schoon drinkwater te produceren en hun afvalwater te zuiveren om het dan verantwoord te kunnen hergebruiken. Daarbij passen wij de laatste inzichten toe die de circulaire natuur ons heeft gewezen, gecombineerd met de modernste kennis op het gebied van milieutechniek.

In feite hoeven er geen nutsvoorzieningen (behalve, een eventueel lokaal slim netwerk) aanwezig te zijn. Deze soort van autarkie is natuurlijk bijzonder aantrekkelijk voor regio’s waar geen infrastructuur aanwezig is. Maar ook voor regio’s die zich onafhankelijk van de ‘grote’ nutsbedrijven willen maken. De installatietechnische oplossingen worden op maat gemaakt naar de wensen van u als opdrachtgever en uw mogelijkheden. Hierna is het autarkisch woningconcept in een stapsgewijs schema weergegeven. Eigenlijk bestaat dat uit een aantal niveaus welke u als keuzemenu mag beschouwen (zie afbeelding).

Gezien de strenge milieu- en energienormen (BENG) in Nederland wat betreft nieuwbouwwoningen, richt Sustainable Houses zich in eerste instantie op de eerste drie stappen in het autarkisch woningconcept zoals hiervoor aangegeven.

 • Eerste niveau:
  De biobased gebouwde woning heeft een zeer kleine footprint en een zeer comfortabele, energiebesparende en dampopen schil. De basis voor een gezond leef-binnenklimaat, maar ook het perfecte vertrekpunt om een zelfvoorzienende woning (indien gewenst) te kunnen maken. De mate van CO2 uitstoot wordt vooral door de materiaalkeuze bepaald (zie ook: Natuurlijke materialen).
 • Tweede niveau:
  Minimaal voldoen aan de BENG-normen (Bijna Energie Neutraal Gebouw) die gelden vanaf 1 januari 2021. Deze minimaal-eis wordt door Sustaineble Houses standaard ruimschots ‘gehaald’. Dat wil zeggen, dat onze woningen i.v.m. het beperken van de energievraag en de comforteisen die we aan onze huizen stellen duidelijk beter scoren dan de BENG minimaal-eisen.
 • Derde niveau:
  Minimaal energieneutraal (of zelfs energieleverend) zijn. Het aansluiten op het elektriciteitsnet of bv. een warmtenet is in principe niet meer nodig.

Energieleverend

Om een energieneutraal, NOM (nul op de meter) of energieleverend huis te realiseren, volgen we in eerste instantie de trias energetica en in delen de passiefhuis-principes. Dat houdt in, dat je duurzaamheid op lange termijn voor ogen hebt en daarom bv. in een goede functionerende en comfortabele schil gaat investeren. Volg je nog de andere passiefhuis-principes zoals: compact bouwen, rekening houden met de oriëntatie (passieve zonnen winst), zinvolle gevelopeningen, hoge luchtdichtheid (is iets anders dan dampopen bouwen), WTW, is het resultaat en bijzonder lage energievraag voor de ruimteverwarming. Een belangrijke stap om het huis energieneutraal of energieleverend te maken.

Sustainable Houses zou altijd proberen een energieleverende toestand te bereiken met name om de materiaal-gebonden energiestromen in theorie te kunnen compenseren. De materiaal-gebonden energiestroom is energie die nodig is om de (bouw)materialen te produceren, te vervoeren, het huis te bouwen en aan zijn eindfase weer af te breken; en in het ideaal aan een ander plek weer her te gebruiken.

De hele levenscyclus van een huis te beschouwen is dus milieutechnisch een veel eerlijker benadering dan alleen maar de gebouw gebonden en huishoudelijke energiestromen (verwarmen van het huis, warm tapwater en huishoudelijke apparatuur) te willen bereiken om bv. een energienota-loos huis te hebben. Een energieleverend huis biedt de kans deze materiaal-gebonden energiestromen gedurende zijn gebruiksfase te kunnen compenseren en daarmee een ‘echte’ energieneutraliteit te bereiken.

Wil je meer weten over prijzen en mogelijkheden?