Vertrouwen door duidelijkheid en transparantie

Het doel dat we ons voor ogen stellen is dat we duurzaam bouwen en wonen (het gebruik) toegankelijk en betaalbaar willen maken voor een breed publiek. We hebben nagedacht over de manier we dit het beste zouden kunnen vertellen zonder nu al verzeild te raken in een overvloed aan details en jargon. Het is niet goed als je in dit stadium nu al niet meer de bomen in het bos zou zien en afhaakt. Dit zouden we erg jammer vinden. Vandaar dat we de uitleg over de principes van duurzaam bouwen en wonen hieronder zo kort en helder mogelijk uit de doeken doen. Dit als introductie voor een gesprek waarbij we dan graag verder de diepte in gaan om je droom van een duurzaam huis echt handen en voeten te geven. Belangrijk is dat we ons vertrouwen in een duurzaam huis overbrengen. Dit doen we stap voor stap aan de hand van een presentatie die we hebben voorbereid. De enquête die je op deze website kunt invullen en verzenden biedt ons alvast informatie welke richting we kunnen uitdenken.

Duurzaam bouwen (betekenis) – materiaalgebruik

Duurzaam betekent in essentie ‘geproduceerd of verkregen op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast’, me een zgn. neutrale CO2 en en Nox footprint. Kortom: ‘milieubesparend’, ‘grondstofbesparend’. Dit zijn producten die uit de natuur komen of hieruit zijn samengesteld zoals hout, stro, bamboe of geperst plaatmateriaal uit natuurlijke grondstoffen, als ook materialen die opnieuw hergebruikt worden.

Bouwen van een woning – vergelijk de belangrijkste verschillen

Traditionele bouw

Hierin wordt bij het ontwerpen van een gebouw, het kiezen van bouwmaterialen en het toepassen van bouwtechnieken volledig praktijk- en vooral prijsgericht te werk gegaan. Het minimale wat er middels wetgeving geëist wordt. De (architectonische) impact van het gebruikte materiaal op de directe omgeving of op het milieu komen op de tweede plaats. Ook kan je je afvragen of deze wijze van bouwen wel als doel heeft een gezonde en leefbare omgeving voor de gebruikers te maken. Architectonisch zijn er legio voorbeelden, denk aan de saaie, met goedkope materialen en met duizenden tegelijk neergeplempte woningen. Ieder heeft wel een beeld van dergelijke architectuur, voorbeelden hiervan laten we bij voorkeur aan de verbeelding over.

Energiezuinige bouw

Het traditioneel bouwen loopt over in het energiezuinig bouwen en verbouwen. Voor dit laatste is veel aandacht voor, eenvoudig toepasbaar. In principe pas je nog geen dramatische maatregelen toe, maar door het toepassen van technieken waaronder isolatie en apparaten wordt de woning veel energiezuiniger. Het materiaalgebruik is evenwel traditioneel waardoor het nog geen duurzaam gebouwde woning is.

Sustainable House combineert duurzaam bouwen en wonen – Het beste van alle werelden in één

Duurzaam bouwen is het ontwikkelen van een eigentijdse woning die wordt samengesteld uit materialen die in de natuur voorkomen of gerecycled zijn voor duurzaam hergebruik. Het is vooral een bouwwijze met materialen die goed zijn voor mens en milieu. Deze wordt gecombineerd met een gezond woonklimaat door o.a. slimme regulatie van de vochtigheidsgraad tegelijk met een gebalanceerde kou en warmteconditionerring van de woning inclusief overige apparatuur. Systemen die bij voorkeur gevoed worden door zelf opgewekte energie. Intelligente toepassing van duurzame natuurlijke materialen dragen door hun biologische samenstelling en structuur al in zeer ruime mate bij aan een gezond woonklimaat door goede vocht en temperatuurregulatie inclusief isolatie. Daar hoef je verder niets meer aan te doen. Voor de duurzame huisontwerpen zijn door onze architect keuzes gemaakt over de te gebruiken materialen.
Het is interessant van hem te horen over de eigenschappen, waarom en hoe deze materialen in de woning worden toegepast als over de levensduur die zich over de generaties heen al heeft bewezen. Sustainable Houses zorgt ervoor dat aan energie-economie van woningen duurzaam bouwen wordt toegevoegd en dat alle systemen inclusief de huishoudelijke apparatuur gevoed wordt door groene stroom die bij voorkeur zelf wordt opgewekt. Het beste van alle werelden komt hier in één woonconcept bij elkaar!

Sustainable Houses voor Duurzame Prefab Houtskelet Bouw (HSB) woningen

De architectuur waaronder Sustainable Houses woningen ontwerpt valt in het concept van duurzame geprefabriceerde Houtskelet Bouw (HSB). Hierin worden natuurlijke en gerecyclede bouwmaterialen gecombineerd en optioneel op groene energie werkende systemen/apparatuur toegevoegd die een woning op dit gebied zelfvoorzienend maken. Dus idealiter los van aansluitingen voor elektriciteit en gas en mogelijk verder van de waterleiding en het riool waar dit toegestaan is. Deze voorzieningen zijn voordeliger te installeren en te exploiteren naarmate meer woningen dit gezamenlijk doen in bijvoorbeeld in een coöperatie waarin meerdere gelijkgestemden hun droom willen realiseren.

Sustainable House staat voor beschermde herkomst van bouwmaterialen

Een belangrijk bestanddeel van onze huisontwerpen is hout waaronder het bouwskelet met het FSC keurmerk van de Forest Stewardship Council. Dit keurmerk geeft aan dat het hout dat wij toepassen afkomstig is uit een bos dat onafhankelijk is beoordeeld als een goed beheerd bos volgens normen voor milieu (duurzaam), sociale omstandigheden en economie. Kort gezegd, er wordt onder andere strikt op toegezien dat een boom wordt herplant nadat deze is gekapt.

Prefab en houtskeletbouw (HSB) Tevens besparing op materiaal en van constructietijd op de bouwplaats

Sustainable houses combineert twee in een. Een prefab woning is een stuk duurzamer dan traditionele bouw omdat het ook minder bouwmaterialen verspilt. In de fabriek wordt het ontwerp en maatvoering vooraf helemaal doorberekend door computers. Er wordt gekeken hoe de woning het beste samengesteld kan worden om zo min mogelijk materiaal en energie te verspillen. De woning kan zo ook met de maximale energie efficiëntie geproduceerd worden. Bijkomende voordelen van prefab woningen is een interessante verkorting van de constructietijd op de bouwplaats en onafhankelijkheid van weersomstandigheden. Beide leveren een aanzienlijke kostenbesparing op. De structuur/frame van de woning bestaat uit duurzaam houtskelet. De verbinding van de voorbewerkte delen van het skelet wordt gevormd door traditionele zgn. houten pen en gat verbindingen. Dat is wel zo duurzaam !

Bouwbesluit. De BENG norm – Bijna Energie Neutraal Gebouw. Normen worden ruimschoots gehaald.

Sustainable Houses produceert duurzame geprefabriceerde houtskeletwoningen die voldoen aan het Nederlands Bouwbesluit. Dit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan o.a. nieuwbouw woningen minimaal moeten voldoen. Het bevat voorschriften met betrekking tot o.a. veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

In 2020 zijn de eisen verder aangescherpt samengevat in de BENG norm. Deze legt verder aangescherpte voorschriften op ten aanzien van ventilatie met daarin de juiste balans voor luchtkwaliteit. Voor luchtdichtheid – het doel van luchtdicht bouwen is om de openingen in de ‘schil’ van de woning zoveel mogelijk te beperken. Voor de isolatiewaarde – goede ons geval duurzame thermische isolatie van een gebouw zorgt voor meer comfort en lagere energiekosten. Voor daken, vloeren en buitenwanden worden verschillende isolatie-eisen (Rc) gesteld. De constructie en de duurzame soorten materiaal in onze woningen zorgen ervoor dat de normen niet alleen worden gehaald maar hier bovenuit komen. Het zelfde is van toepassing op de milieuprestatie. De eisen regelen de beperking van materialen die het milieu belasten. Voor nieuwbouwwoningen > 100 m2 geldt de zogeheten milieuprestatieberekening (MPG). Deze dient bij de aanvraag van de bouwvergunning te worden ingediend. Met het gebruik van 100% duurzaam materiaal kun je er gerust op zijn dat de norm ook hier ruimschoots wordt gehaald!