Weleens gedroomd van een volledig duurzaam huis ?

De grootste bedreiging voor onze planeet is de overtuiging dat iemand anders haar zal redden. Waar of niet waar ? Dit klinkt allemaal behoorlijk kritisch en misschien is dat wel zo maar als we met z’n allen zeggen dat de wereld leuker, schoner en eerlijker moet dan klinkt het toch allemaal een stuk aantrekkelijker. Als we het op die manier zeggen en tegelijkertijd dit voor heel veel mensen bereikbaar zouden kunnen maken, ook financieel, dan zijn we met z’n allen goed bezig. Dit is waar Sustainable Houses doet en wat ons en anderen motiveert!

Ontdek hoe je je droom van een betaalbaar duurzaam huis en duurzaam wonen combineert. We helpen je door de stappen heen.

We willen het niet ingewikkelder maken dan het is. In essentie komt het er op neer dat er begonnen wordt met een vrijblijvend advies als eerste oriëntatie over de stappen die je kunt nemen. Je verder hierbij te begeleiden tot zo ver je wenst en de portemonnee reikt. Ons duurzame woningconcept gaat uit van elders volledig duurzaam geprefabriceerde kant en klare modules die op locatie in elkaar worden gezet. Deze komen uit onze catalogus of worden naar eigen inzicht door onze architect ontworpen. Of dit nu een verplaatsbaar tiny house is, een ruimere starterswoning, een gezinswoning met verdieping en meerdere slaapkamers of een levensloop bestendige woning.

Voor jou een passend advies ook waar het de groene installatietechniek voor duurzaam tot zelfvoorzienend wonen aangaat. Je gaat zover als je zelf wilt binnen je budget.

Als duurzaam bouwen je wens is komen al snel de volgende vragen naar boven. Hoe groen wil ik het verder hebben als je kijkt naar kostenbesparende energieopwekkers gekoppeld aan een systeem voor een gezond en aangenaam leefklimaat in huis en de warmwatervoorziening ? Er is al een Natrium-Ion zoutwater accu 12V/53Ah waarmee de energie van zonnepanelen wordt opgeslagen voor later gebruik. Dit is de eerste batterij ter wereld die echt veilig en duurzaam is. Het is mogelijk een stap verder te gaan door een systeem aan te brengen voor het opvangen en opslaan van regenwater te gebruiken als zoals men dit noemt grijs water voor het spoelen van toiletten, de was en als sproeiwater voor de tuin. In principe mag een consument onder bepaalde regels zelfs drinkwater maken van regenwater waarvoor een systeem bestaat. Een stap verder is het biologisch reinigen van afvalwater. Hiermee wordt de woning volledig zelfvoorzienend wat natuurlijk een unicum is. En wat nu niet kan is later wellicht wel bereikbaar.

Doe maar duurzaam. Eenvoudiger gezegd dan gedaan ? Vertel ons vrijblijvend wat je wilt

Ons devies is je helder te informeren en tegelijkertijd goed af te stemmen over de opzet van je project overeenkomstig je wensen. Samen komen we hier uit ! We realiseren ons maar al te goed dat alles een financiële keerzijde heeft en in een budget moet passen. Hier houden we vooraf rekening mee. Luchtkastelen bouwen waar achteraf weinig van terecht komt, daar heeft niemand wat aan. Of dit nu voor een eigen ontwikkeling is of voor een groep geïnteresseerden die bijvoorbeeld gezamenlijk als coöperatie een duurzaam woonproject wil opzetten, of een gemeente die bouwkavels verkoopt met een duurzame bestemming. Je wensen kun je alvast beknopt aangeven door de korte enquête (linken) op deze website in te vullen en te verzenden. Daarna neemt onze adviseur binnen 24 uur contact met je op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek om ideeën uit te wisselen en de grenzen van je project af te bakenen. De kans dat je droom dan werkelijkheid wordt neemt hierdoor enorm toe!

Ondersteuning door specialisten in duurzaamheid en zelfvoorziening, hoe ver wil je gaan?

Volgens het à la carte principe kun je milieuontlastende systemen aan je woning toevoegen tot aan een niveau van 0 % Co2 en Nox uitstoot. Hetzelfde is van toepassing voor de mate waarin je zelfvoorzienend wilt worden los van het elektriciteitsnet, het gasnet, het riool en het drinkwaterbedrijf. Toestemming voor deze opties is per locatie verschillend. Dit zal uit ons vooronderzoek moeten blijken, of mogelijk te faciliteren door beleidsaanpassing vanuit de gemeente middels een versoepeling van beperkende verordeningen waarop steeds meer door de centrale overheid vanwege de klimaatafspraken wordt aangestuurd. Wat dit betreft is onze wereld gelukkig nu ook wakker geworden.

U vraagt en wij draaien. Duurzame standaard cataloguswoning of een geheel eigen ontwerp individueel of in serie ?

Het is mogelijk een duurzame prefab woning casco als kant en klaar ontwerp uit de catalogus te bestellen. Hieraan kunnen naar wens nu of later eenvoudig aparte modules worden toegevoegd. Het voordeel van een cataloguswoning is dat onder andere ontwerpkosten over meerdere woningen zijn verdeeld. Dit principe is ook van toepassing voor een door onze architect naar eigen inzicht ontworpen woning die in serie voor meerdere geïnteresseerden wordt gerealiseerd. Het architectenhonorarium van een enkel ontwerp is natuurlijk hoger. Prefab bouwpakketten worden op de bouw locatie afgeleverd.

Zelf doen of onder regie door specialisten laten uitvoeren?

Alvorens een woning te bestellen heb je je natuurlijk afgevraagd wie de bouwvergunning aanvraagt, de fundatie legt, de woning in elkaar zet, de binnenafwerking doet, het sanitair plaatst, het leidingwerk en elektriciteitsnet aanlegt. Je kunt opdracht geven deze werkzaamheden zelf uit te voeren of de regie aan Sustainable Houses over te dragen. Wij leggen daarna het contact met de vakspecialisten die met ons samenwerken overeenkomstig criteria en richtlijnen die met hen zijn vastgelegd. Direct sociaal maatschappelijk en financieel rendement Wat wij graag doen is je te informeren en te adviseren over de meest recente innovaties en alternatieven die er zijn. Niet onbelangrijk is om hierbij het sociaal maatschappelijke en directe financiële rendement te betrekken en het toekomstperspectief van een realistisch te verwachten bovengemiddelde woningwaarde en financierbaarheid nu en in de nabije toekomst.

Kennis is macht, maar samen kennis delen is kracht. Wij geloven in samenwerking voor het aanbieden van een duurzaam totaalconcept

Sustainable Houses in een producent onder eigen architectuur ontworpen geprefabriceerde duurzame woningen. Wij hebben ons al vroeg gerealiseerd dat het leveren van een prefab casco kwaliteitswoning alleen niet toereikend is. We zien dat het bieden van een totaalconcept waarbinnen het de klant vrij staat voorkeuren aan te geven voor groene systemen en apparatuur aanslaat omdat het veel zorgen wegneemt. Na duidelijkheid over het woningontwerp en bijkomende zaken stemmen wij dit vervolgens af met erkende gecertificeerde specialistische fabrikanten waarmee wordt samengewerkt. Gespecialiseerde kennis is macht, deze kennis samen delen rond een totaalconcept is kracht. Hierbij mag de klant rekenen op deskundig advies, begeleiding, kwaliteit en service, ook achteraf. Na een oriënterend gesprek wordt vrijblijvend eerst een gedocumenteerde elementenofferte afgegeven. Die van de partners voegen wij daarbij met leverings- en garantievoorwaarden. De regie over het project wordt uitgevoerd door Sustainable Houses in samenwerking met partners.

Financieringsondersteuning en aanvraag groene subsidies duurzaam bouwen categorie 9a

De duurzame woningen van Sustainable Houses komen in aanmerking voor duurzame hypotheekfinanciering welke door verschillende banken worden aangeboden. Daarnaast kan er beroep worden gedaan op subsidies van de overheid. Wanneer je dit wenst nemen wij hiervoor contact op met een gespecialiseerde partner die je bij dit traject begeleid. Informatie over bestaande regelingen waarbinnen onze duurzame woningen vallen kun je teruglezen op de volgende websites t.w.: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-groenprojecten/voorwaarden/projectcategorie%C3%ABn/ duurzaam-bouwen/nieuwbouwwoningen en https://www.duurzaamthuis.nl/financieel/subsidies